MVO

Aannemersbedrijf  Koen Meijer is een moderne onderneming die maatschappelijk verantwoord, vakkundig en klantgericht opereert. Door middel van het invoeren, in stand houden en het verbeteren van de verschillende zorgsystemen, wordt een vooruitstrevende en continu verbeterende organisatie bewerkstelligd.

Wij werken doorlopend aan het invoeren, in stand houden en het verbeteren van de verschillende relevante kwaliteits- en veiligheidssystemen. Dit maakt ons tot een vooruitstrevende en continu verbeterende organisatie. Wij zijn ISO9001, VCA**, BRL7000 en CO2-prestatieladder trede 5 gecertificeerd. Daarnaast zijn wij een erkend leerbedrijf.

Wij hebben onze eigen school waarin wij iedereen een kans geven zichzelf te ontwikkelen tot een goede vakman op het gebied van de grond-, weg- en waterbouw of een beroep in de woning- en utiliteitsbouw. Wanneer de wens er is om allround gww-medewerker te worden, betonvlechter, stratenmaker of timmerman, krijgt iedereen bij ons die kans.

CO2-prestatieladder

KM-Certificaat-CO2-prestatieladder-5
Verantwoording reductiedoelstellingen 07-2020 v1
inzicht scope 3 emissies 2020 v1
Emissie Inventaris 07-2020 v1
CO2 Footprint 07- 2020 v1
CO2 Footprint 2019
Emissie Inventaris 2019 v1
Verantwoording reductiedoelstellingen 2019 v1
KM-Certificaat-CO2-prestatieladder-5
Beleidsverklaring
Footprint 2017
Footprint 07-2018
Footprint 2018
Footprint 07-2019
Verklaring initiatief
Deelname sector- en keteninitiatief
Inzicht scope 3 emissies 11-2019
Inzicht scope 3 emissies
Emissie inventaris 1/2 2017
Emissie inventaris 2017
Emissie inventaris 07-2018
Emissie inventaris 2018
Emissie inventaris 07-2019
Ketenanalyse
Doelstelling 1/2 2017
Verantwoording doelstellingen 2017
Verantwoording reductiedoelstellingen 2018
Verantwoording doelstellingen 07-2018
Verantwoording reductiedoelstellingen 07-2019

CONTACT

VAN KAVEL TOT KASTEEL

KOENMEIJER B.V.

 +31 598 62 79 99

 info@koenmeijer.nl

 Transportweg 32, Veendam