MVO

Aannemersbedrijf  Koen Meijer is een moderne onderneming die maatschappelijk verantwoord, vakkundig en klantgericht opereert. Door middel van het invoeren, in stand houden en het verbeteren van de verschillende zorgsystemen, wordt een vooruitstrevende en continu verbeterende organisatie bewerkstelligd.

Footprint 2017

Footprint 07-2018

Emissie inventaris 2017

Emissie inventaris 07-2018

Verantwoording doelstellingen 2017

Verantwoording doelstellingen 07-2018

Inzicht scope 3 emissies

Ketenanalyse

Deelname sector- en keteninitiatief

Footprint 2016

Emissie inventaris 2016

Emissie inventaris
1/2 2017

Doelstelling 2016

Doelstelling
1/2 2017

Verklaring initiatief

Beleids-
verklaring

Top