Aannemersbedrijf Koen Meijer BV is gespecialiseerd in het voorbereiden en uitvoeren van civieltechnische werken, op voornamelijk de Noord-Nederlandse wegenbouwmarkt. Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk overheden, industrie, projectontwikkelaars en woningverenigingen. Naast de projecten die verkregen worden middels aanbesteden, worden steeds meer projecten gerealiseerd in bouwteamverband en op basis van geïntegreerde contractvormen. Bij deze contractvorm worden projecten van concept tot en met uitvoering, en meerjarig onderhoud gerealiseerd. Voor wat betreft het uitvoeren van civieltechnische werken bestrijkt ons productenpakket het complete assortiment ondergrondse- en bovengrondse infrastructuur op het gebied van nieuwbouw, onderhoud, bodemsanering, reconstructies etc.

Wij zijn ISO9001:2008- en VCA**-gecertificeerd en een erkend leerbedrijf.

Advies en Ontwerp

Ook voor advies en ontwerp bent u bij ons op het juiste adres, op deze manier willen wij onze jarenlange ervaring gebruiken om u als opdrachtgever bij te staan in het vervaardigen van uw plannen. Door korte lijnen met onze uitvoering kunnen wij u altijd voorzien van een passend en vooral praktijk gericht advies.

CAD & 3D VISUALISATIE

Wij beschikken over de vaardigheden om het plan visueel te maken doormiddel van AutoCAD tekeningen en 3D animaties. En voor het inmeten van bestaande situaties en het uitzetten van nieuwe beschikken wij over een geavanceerd GPS-systeem die met grote precisie te werk gaat.

Bij Aannemersbedrijf Koen Meijer BV weten we de weg in de wegenbouw. Vanaf de oprichting van ons bedrijf zijn wij actief in de wegenbouw in de ruimste zin van het woord. Of het nu gaat om elementverharding, asfaltverharding, betonverharding of een combinatie van deze als u ons inschakelt zullen wij zorgdragen voor een goeie en stipte uitvoering.

Voor onze opdrachtgevers maken wij graag gebruik van de nieuwste technieken. Zo hebben wij recent een project uitgevoerd waarbij wij Aquaflow hebben toegepast. Aquaflow is een techniek met een waterdoorlatende elementverharding waarbij de fundering het hemelwater bergt, zuivert en geleidelijk afvoert naar het grondwater of het oppervlaktewater. Het gebruik van deze techniek heeft vele voordelen, zo wordt het rioolstelsel en de zuiveringsinstallatie ontlast bij hevige neerslag.

Verder zijn wij niet alleen actief in de aanleg van wegen en wegconstructies, ook kunt u bij ons terecht voor onderhoudswerkzaamheden aan bestaande wegen en verhardingen.

Heeft u interesse naar wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van wegenbouw neem dan contact met ons op en wij staan u graag te woord. Bent u nieuwsgierig naar onze werkzaamheden? Onder ‘projecten’ vindt u een aantal van onze opdrachten.

Voor de aanleg van riolering beschikt Aannemersbedrijf Koen Meijer BV over ruime ervaring om dit op een vakkundige en efficiente manier uit te voeren. Of het nu gaat om grote gemeentelijke rioleringsstelses, huisaansluitingen of het aanbrengen van bijvoorbeeld een olie/bezineafscheider u bent bij ons op een vertrouwd adres.

Ook in de riolering maken wij graag gebruik van de nieuwste technieken. Zo hebben wij voor onze opdrachtgever vrij recentelijk gescheiden rioleringstelsel aangelegd waarbij het hemelwaterriool bestond uit een infiltratiebuis met een aantal overstort putten. Op deze manier wordt het hemelwater geborgen in de buis en zal het geleidelijk infiltreren in de ondergrond. Naast deze manier van infiltreren kunnen wij ook verticale infiltratie units aanbrengen.

Naast de aanleg van nieuwe riolering staan wij u ook graag bij om passende oplossingen te vinden bij het verhelpen van problemen in bestaande riolering. 

Heeft u interesse naar wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van rioleringen neem dan contact met ons op en wij staan u graag te woord.

Bent u nieuwsgierig naar onze werkzaamheden? Onder ‘projecten’ vindt u een aantal van onze opdrachten.

Top